I made this widget at MyFlashFetish.com.

MAKLUMAN

>> Sunday, November 6, 2011

Assalamu'alaikum...

Kepada rakan-rakan dan followers laman ini, laman ini akan tamat beroperasi mulai 6 November 2011. Saya telah membuat laman baru, http://www.tintaanakmuda.blogspot.com.

Harap Maklum.

Read more...

SIASAH SYAR'IYYAH: PEMAHAMAN DARI KACA MATA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH (BHG.4)

>> Tuesday, May 17, 2011

Sumber Yang Tidak Disepakati

Seterusnya, penulis akan menerangkan secara ringkas beberapa sumber hukum yang mempunyai sudut pandangan berbeza di sisi ulama’.


a. Al-Istihsan

Istihsan dalam bahasa Arab membawa erti membilang atau menganggap sesuatu itu lebih baik. Sedangkan dari segi istilah ulama’, istihsan membawa maksud:

1. Berpaling seorang mujtahid dari mengamalkan kehendak qiyas jaliy (yang nyata) kepada mengamalkan qiyas khafiy (yang tersembunyi).

2. Berpaling dari mengamalkan hukum kullliy kepada hukum istithnaiy (pengecualian).

3. Mengecualikan masalah juziyyah daripada asal kulliy atau prinsip umum kerana terdapat dalil yang menuntut supaya dipalingkan.


Dari takrif ini, istihsan disimpulkan terbahagi kepada dua:

1. Mentarjih qiyas khafiy ke atas qiyas jaliy.

2. Mengecualikan masalah juziyyah dari prinsip yang kulliy atau kaedah umum.Kedudukan Istihsan Dalam Perundangan Islam

Ulama’ berselisih pendapat dalam mengamalkan konsep istihsan. Kebanyakan ulama’ Mazhab Hanafi beramal dengan konsep istihsan dan berhujah dengannya. Ada sebahagian ulama’ mujtahid yang lain menolak konsep istihsan dan menganggapnya sebagai mengambil hukum syara’ berasaskan hawa nafsu dan bersuka-suka.

Imam Syafi’e menyebut dalam penulisannya, sesiapa yang mengamalkan istihsan maka dia mencipta hukum syara’ sendiri.

Syeikh Abdul Wahhab Khallaf menerangkan di dalam bukunya berjudul Ilmu Usul Fiqh, kedua-dua golongan ulama’ ini berselisih disebabkan tidak bersepakat dalam memberi maksud istihsan kerana bagi mereka yang berhujah dengan istihsan menghendaki sesuatu yang lain dari apa yang tidak dikehendaki oleh mereka yang tidak berhujah dengannya. Menurut Syeikh Abdul Wahhab Khallaf mengatakan, sekiranya mereka bersepakat dalam membataskan konsep atau takrif istihsan sudah pasti mereka tidak berbeza pendapat tentang berhujah dengannya, kerana sekiranya diteliti maksud istihsan itu, ia hanya bermaksud memalingkan dari berpegang dengan dalil yang zahir atau dari hukum kulliy kerana terdapat dalil yang menuntut supaya dipalingkan, dan bukan sama sekali membuat hukum dengan hawa nafsu.b. Al-Masalih Al-Mursalah

Sebelum meneliti makna al-masalih al-mursalah, sewajarnya kita melihat pembahagian al-masalih yang telah digariskan oleh para ulama’ dalam membahaskan al-masalih dari sudut kaca mata syara’.

Pada pandangan syara’, al-masalih terbahagi kepada tiga, iaitu:

1. Maslahah Mu’tabarah, iaitu maslahah yang diambil kira oleh syara’ dan dibinakan hukum bagi mendapatkan maslahah itu (kebaikan kepada manusia). Contohnya dalam masalah memelihara jiwa maka disyariatkan hukum qisas dan haram mencerobohinya.

2. Maslahah Mulghah, iaitu yang dibatalkan syara’ dan tidak diberi perhitungan kerana ia menghilangkan maslahah yang lebih besar seperti menyerah kalah kepada musuh, maka ia tidak diperhitung oleh syara’ walaupun ada maslahah memelihara jiwa mereka yang berperang, kerana kalau maslahah ini hendak dijaga sudah tentu ia merugikan maslahah yang lebih besar iaitu memelihara negara dari dijajah oleh musuh dan menggadai maruah kehormatan serta maruah anak watannya. Justeru, Islam mewajibkan berperang menentang musuh.

3. Maslahah Mursalah, iaitu maslahah yang tidak ada dalil syara’ yang mengambil kira atau membatalkannya.Takrif al-Masalih al-Mursalah

Al-masalih al-mursalah itu ialah maslahah yang tidak dibina hukum oleh syara’ bagi memperolehinya dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan ia diambil kira atau dibatalkan. Jumhur ulama’ mengatakan boleh mewujudkan hukum bagi setiap persoalan yang tidak ada Nas, Ijma’, Qiyas dan Istihsan tetapi padanya terdapat kebaikan kepada manusia. Contoh dari kalangan sahabat yang telah membina hukum berdasarkan maslahah ialah mengumpulkan al-Quran di dalam satu mashaf yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar.Kehujahan al-Masalih al-Mursalah

Sikap ulama’ tentang al-masalih al-mursalah sebagai sumber hukum terbahagi kepada tiga mazhab:

1. Pendapat jumhur al-Syafi’iyyah, al-Hanafiyyah, ahli Zahiri dan sebahagian ulama’ mazhab Maliki mengatakan al-masalih al-mursalah tidak menjadi hujah samal sekali.

2. Imam al-Ghazali dan al-Baidhawi dari kalangan al-Syafi’iyyah berpendapat al-masalih al-mursalah diambil kira pada syara’ apabila memenuhi tiga syarat:

a. Hendaklah maslahah itu di tahap darurat, bukan sekadar hajat sahaja.

b. Qat’iyyah bukan zanniyyah

c. Kulliyyah bukan juziyyah


3. Imam Malik dan satu riwayat daripada Imam Syafi’e berpendapat al-masalih al-mursalah itu diambil kira apabila memenuhi syarat berikut:

a. Maslahah itu dipastikan wujudnya bukan waham (sangkaan) sahaja.

b. Tidak ada dalil yang membatalkannya, kerana tidak boleh berijtihad pada masalah yang ada nas walaupun tidak ternyata hikmahnya.

c. Maslahah hendaklah umum bukan khusus kepada satu kelompok sahaja.

d. Mengamalkan maslahah itu boleh mengangkat kesulitan dan kesukaran yang pasti.c. Al-‘Urf

‘Urf dalam bahasa Arab bererti ma’rifah (mengetahui atau pengetahuan). Kemudian digunakan dengan pengertian sesutau yang ma’ruf dan kebiasaan yang dianggap baik serta dapat diterima akal.

‘Urf menurut istilah ialah adat majoriti sesuatu kaum dari segi perkataan, pengucapan dan amalan. Dinamakan juga sebagai ‘adat menurut kebanyakan ulama’.Kehujahan ‘Urf

‘Urf mempunyai sandaran yang kuat dari nas kerana Baginda s.a.w telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Mas’ud:
Apa-apa yang dipandang oleh orang Islam itu baik maka ia di sisi Allah juga baik.d. Mazhab Sahabi

Ulama’ Usul al-Fiqh dan Muhaddithin berbeza pendapat dalam mentakrifkan makna sahabi. Namun, yang maksud yang akan kita gunakan merujuk kepada takrifan yang telah diberikan oleh ulama’ Usul al-Fiqh kerana sahabat seperti meraka inilah yang meriwayatkan fatwa-fatwa dan mazhab-mazhab ilmiyyah.

Sahabi ialah mereka yang bertemu dengan Nabi s.a.w dan beriman dengannya, bersahabat dengannya dalam tempoh masa yang agak panjang dan mengambil ilmu daripadanya sehingga wajar dikatakan dia sebagai sahabat atau teman rapat dari segi ‘urfnya.

Mazhab Sahabi ialah perkataan yang dinukilkan kepada kita dan sabit di sisi kita dari seorang sahabat dalam bentuk fatwa atau keputusan penghakiman dalam apa jua masalah syara’ yang tidak terdapat nas dan tidak berlaku ijma’.e. Al-Istishab

Al-Istishab dari segi bahasa bererti saling bersahabat (al-musahabah) atau mengekalkan persahabatan. Adapun al-istishab dari sudut istilah ulama’ Usuliyyin ialah menghukum dengan kekalnya sesuatu di atas keadaannya yang dahulu sehingga tertegak dalil yang menunjukkan di atas perubahannya.Kaedah-kaedah Yang Dibina Atas Istishab


الأصل بقاء ما كان على ما كان

1. Sesuatu yang asal itu hendaklah dikekalkan di atas keadaan yang dahulu sehingga sabitlah dalil yang merubahnya.


الأصل فى الأشياء الإباحة

2. Asal hukum pada sesuatu itu adalah harus.


الأصل براءة الذمة

3. Asalnya seseorang manusia itu bebas dari tanggungan.


ما ثبت باليقين لا يزول بالشك

4. Sesuatu yang sabit dengan yakin tidak akan hilang dengan syak atau keraguan.

Read more...

MAKLUMAN : ARHAM IRHAMI BIN SUKARNO

>> Tuesday, April 19, 2011Petang tadi, saya sempat menziarahi adik Arham Irhami bin Sukarno di Wad Kenanga 3A, Hospital Sultanah Bahiyyah. Adik Arham terlibat di dalam kejadian langgar lari baru-baru ini. Kesan kemalangan tersebut, adik Arham diuji Allah s.w.t dengan kecacatan seumur hidup. Kaki kanan adik Arham dipotong sehingga ke paras peha, tangan kanannya pula patah.

Saya melihat ketabahan yang jelas terpancar di wajah Cikgu Sukarno dan isteri beliau. Beliau menyambut tetamu-tetamu yang hadir dengan wajah yang cukup manis, senyumannya tak lekang dari wajah. Apa yang cikgu sempat titipkan kepada saya, "teruskan perjuangan!"

Allahu Akbar! Hebat ujian yang Allah berikan kepada cikgu sekeluarga. Lidah saya kelu tanpa bicara. Adik Arham merupakan seorang ramaja yang cerdas, sentiasa mengikuti program-program tarbiyyah yang dianjurkan.

Semoga adik Arham, cikgu Sukarno dan keluarga tabah serta redha dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka.

p/s: kepada sahabat-sahabat, cikgu Sukarno sampaikan salam dengan lafaz Assalamu'alaikum. Doakan cikgu, Arham dan mereka sekeluarga diberikan kekuatan. Sahabat-sahabat dijemput untuk menziarahi adik Arham di wad Kenanga 3A, Aras 3, Hospital Sultanah Bahiyyah Alor Setar.

Read more...

SAKIT

>> Wednesday, April 13, 2011Ia adalah rahmat
Sebab ia adalah takdir,
Walaupun datang tidak diundang
Tapi ia adalah sesuatu ketentuan
Yang pasti diterima dengan rela
Kerana ia adalah proses
Untuk suatu kesihatan.


Sebenarnya kesakitan itu
Adalah rasul yang menyedarkan
Pembersih segala noda
Yang berselaput di muka.


Kita akan lebih sedar dan segar
Selepas melintasinya
Di celah liku-liku peristiwa
Yang sentiasa mencabar wibawa
Kematian yang menonggak hidup
Sebagai hamba yang setia.P/s: Puisi ini adalah hasil nukilan almarhum ayahanda Ustaz Niamat bin Yusoff (1940-2003). Puisi ini dipetik dari buku “Ulama Arkitek Kemanusiaan” susunan Ismail Hashim. Tajuk buku ini merupakan gagasan almarhum Ustaz Niamat Yusoff.

Almarhum merupakan ikon murabbi dan ulama’ yang disegani di negeri Kedah. Pemergiannya amat dirasai seluruh kader-kader dakwah sehingga kini. Jasanya terlalu besar dalam usaha mengembangkan Islam dan dakwah di Kedah dan Malaysia khususnya dan seluruh dunia amnya. Beliau merupakan pengasas Badan Dakwah dan Kebajikan Maktab Mahmud, seterusnya mengasaskan sebuah institusi pengajian Islam di Derang, Maahad Tarbiah Islamiyah Derang.

Al-Fatihah…

Read more...

SIASAH SYAR'IYYAH: PEMAHAMAN DARI KACA MATA AL-QURAN DAN AL-SUNNAH (BHG.3)

>> Monday, April 11, 2011

Bahagian-bahagian Sunnah

Berdasarkan kepada pemahaman melalui pengertian al-Sunnah dari segi istilah, maka ulama’ telah membahagikan al-Sunnah kepada tiga bahagian:

1. Sunnah Qawliah

Membawa maksud kata-kata dan pengucapan Rasulullah s.a.w dalam berbagai-bagai persoalan.

2. Sunnah Fi’liyyah

Membawa maksud segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w seperti amalan solat lima waktu dengan sempurna segala kaifiatnya.

3. Sunnah Taqririyyah

Membawa maksud sesuatu yang diperakui oleh Rasulullah s.a.w dengan mendiamkan diri tanpa membantah atau bersetuju dan melahirkan rasa senang terhadap sebahagian tindakan sahabat. Hal ini dihukumkan sebagai harus untuk melakukannya.


Jenis-jenis Hukum Dalam Sunnah

Ulama’ membahagikan jenis hukum dalam sunnah kepada empat bahagian:

1. Hukum-hukum yang selaras dan mengukuhkan hukum-hukum al-Quran

2. Hukum-hukum yang menjelaskan serta memperincikan hukum-hukum yang disebutkan di dalam al-Quran secara ringkas.

3. Hukum-hukum yang mengikat (muqaiyyidah) berdasarkan hukum al-Quran yang mutlaq, atau mengkhususkan yang umum.

4. Hukum-hukum baru yang tidak disebut oleh al-Quran, kerana sunnah boleh berasingan memperundangkan hukum-hukum, dan dalam hal ini ia seperti al-Quran.


Al-Ijma’

Ijma’ dari sudut bahasa membawa erti berazam dan bertekad melakukan sesuatu, seperti firman Allah s.w.t dalam surah Yunus, ayat 71 mafhumnya:

“Oleh itu, Tetapkanlah keazaman kamu serta sekutu-sekutu kamu untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadap-Ku...”

Dari segi istilah fuqaha’ dan ulama’ Usul, Ijma’ bermaksud ittifaq (sependapat atau sebulat suara) para ulama’ mujtahidin dari kalangan umat Islam pada bila-bila masa selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w di atas sesuatu hukum syara’.


Rukun Ijma’

Berdasarkan definisi ijma’ yang dinyatakan, para ulama’ telah menggariskan bahawa ijma’ hanya akan berlaku dengan empat rukun yang telah ditetapkan:

1. Wujud beberapa orang mujtahidin pada ketika sesuatu persoalan itu berlaku, kerana ittifaq (bersatu pendapat) tidak mungkin berlaku melainkan dalam beberapa pandangan yang dikemukakan dan masing-masing bersetuju di atas satu pendapat sahaja. Jika hanya wujud seorang mujtahid maka tidak akan berlaku ijma’.

2. Ittifaq ke atas hukum syara’ pada sesuatu persoalan itu adalah dari seluruh para ulama’ mujtahidin pada waktu berlakunya persoalan tersebut, tanpa memandang kepada negeri atau bangsa mereka. Maka ijma’ tidak berlaku melainkan dengan ittifaq yang menyeluruh daripada ulama’ mujtahidin dalam dunia Islam ketika persoalan itu muncul.

3. Ittifaq mujtahidin hendaklah dalam bentuk masing-masing mengemukakan pendapat dengan berterus-terang tentang persoalan itu sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan.

4. Ittifaq mesti dari seluruh mujtahidin. Oleh itu ittifaq sebahagian besar dari kalangan mujtahidin tidak dikira sebagai hujjah qat’iyyah yang mengikat, kerana boleh jadi kebenaran itu berada di satu pihak dan kesalahan di pihak yang lain.


Jenis-jenis Ijma’

Terdapat dua jenis ijma’ yang telah disepakati ulama’:

1. Ijma’ Sorih iaitu seluruh ulama’ mujtahidin bersependapat ke atas sesuatu hukum bagi masalah-masalah tertentu dengan cara berterus-terang yang menginginkan setiap mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan semua pendapat itu bersatu di atas satu hukum sahaja. Ijma’ seperti ini tetap menjadi hujah tanpa khilaf.

2. Ijma’ Sukuti iaitu sebahagian ulama’ mujtahidin sahaja yang mengeluarkan pendapatnya sedangkan sebahagian yang lain mengetahui pendapat-pendapat itu tetapi mereka mendiamkan diri tanpa sebarang perakuan atau bantahan. Ijma’ ini tidak menjadi hujah menurut pandangan Imam Syafi’e dan beberapak tokoh ulama’ yang lain. Sementara sebahagian lain pula berpendapat ijma’ ini munjadi hujah juga, cuma kedudukannya rendah dari ijma’ sorih.


Al-Qiyas

Qiyas dari segi bahasa memeberi erti Taqdir atau Musawah (mengukur dan persamaan). Sementara Qiyas dari sudut pengertian ulama’ Usul ialah menyamakan sesuatu masalah yang tidak terdapat nas di atas hukumnya dengan masalah yang terdapat nas hukumnya. Persamaan itu ialah dari segi hukum yang telah dinaskan kerana wujud persamaan kedua-dua masalah itu pada I’illah hukum. Maka persamaan ini dinamakan Qiyas.


Rukun Qiyas

Qiyas mempunyai empat rukun:

1. Al-Asl atau al-Maqis ‘alaih, ertinya maslah yang telah sabit nas hukumnya yang akan diqiyaskan ke atasnya.

2. Al-Far’ atau al-Maqis, iaitu masalah yang tidak terdapat nas hukumnya, sedangkan ia perlu ditentukan hukumnya. Maka ia adalah masalah yang hendak diqiyaskan.

3. Hukum asal, iaitu hukum yang terdapat nasnya pada al-Maqis ‘alaih yang hendak disabitkan kepada al-Far’ atau al-Maqis.

4. Al-‘Illah, iaitu sifat atau sebab yang kerananya disyariatkan hukum pada al-Maqis ‘alaih.

Read more...

Our Blogger Templates Web Design

Kepada sesiapa yang ingin mengambil bahan dari blog ini, pihak kami mengalu-alukannya. Sebarkan bahan ini dengan sebaiknya untuk faedah dan kepentingan bersama. Syukran

NASYID FM

Sila download

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP